REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Galerii produktów Pracowni ceramiki artystycznej i użytkowej „Gliniana Koniczynka” Beata Figula – nazywanym dalej w regulaminie „GK” – prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem www.glinianakoniczynka.pl

Adres biura: „GK” ul. Bławatkowa 10, 43-410 Kończyce Małe

Dane kontaktowe – tel.;696 629 170, e-mail: pracowania@glinianakoniczynka.pl

Na telefony i maile odpowiadamy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.
Nie odpowiadamy na SMS’y.

 

 1. Definicje:
 2. Sprzedawca – Pracownia ceramiki artystycznej i użytkowej „Gliniana Koniczynka” Beata Figula z siedzibą w Kończycach Małych ul. Bławatkowa 10, 43-410 Zebrzydowice. Numer NIP 5482309708 Numer REGON 243605002
 3. Klient (kupujący) – osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, rezerwująca lub kupująca produkt w Galerii produktów „GK”.
 4. Produkt (praca, dzieło, towar, przedmiot transakcji) – przedmiot zaprojektowany i wykonany przez artystę bedącym zarazem Sprzedającym, stanowiący jego własność, wymieniony i opisany w Galerii „GK”.
 1. Zamówienie – zapytanie ofertowe lub oświadczenie woli zakupu przez Klienta Produktu, które składa Klient w Galerii produktów „GK” poprzez formularz zamówienia, którego celem jest potwierdzenie dostępności produktu, ustalenie jego ceny, ilości, koloru i kosztów dostarczenia, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem formularza znajdującego się w Galerii „GK”.
 2. Sprzedaż – dostawa towaru w formie zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o dzieło, w tym również umowy na odległość między Klientem, a „GK”.
 3. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 4. Cena- wartość umieszczona przy każdym Produkcie na stronie internetowej Sklepu. Podane ceny podane są w polskich złotych i nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru do Klienta. Dla Klientów z poza granicy RP ceny przeliczane są według aktualnego kursu sprzedaży walut na dzień złożenia zamówienia, w banku, który prowadzi rachunek firmowy „GK”.

 

 1. Prezentacja Produktów „GK”
 1. Wszystkie Towary oferowane w sklepie „GK” są własnością Sprzedawcy.
 2. Kolorystyka prezentowanych Produktów może w rzeczywistości nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Zależne jest to od rodzaju monitora i jego ustawień i oświetlenia.
 3. Sprzedawane Produkty są unikatowe i powielony na życzenie Klienta przedmiot może nieznacznie różnić się od pierwowzoru.
 4. Wszystkie produkty zamieszczone w Sklepie to pojedyncze egzemplarze, dlatego podane ceny obowiązują do momentu sprzedania poszczególnych prac.

III. Zakupy i składanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są przez formularz zamówienia znajdujący się w Galerii produktów „GK” na stronie glinianakoniczynka.pl. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (z wyłączeniem dni urlopowych, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej „GK” w Aktualnościach oraz na fanpage „GK”.
 2. Zamówienie jest realizowane wyłącznie jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i właściwie wypełni dane kontaktowe.
 3. Po przesłaniu formularza z zapytaniem lub chęcią zakupu Klient otrzymuje odpowiedź od Sprzedawcy w ciągu dwóch dni roboczych. W przypadku chęci zakupu będzie to informacja dotycząca szczegółów transakcji.
 4. Zapłata za Produkt dokonywana jest przed jego dostarczeniem przelewem na rachunek bankowy „GK”, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia oferty przez Klienta. Po upływie tego terminu Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 5. Klient wpłacając pieniądze w polu „tytuł przelewu” jest zobowiązany podać nazwę kupowanego Produktu
 6. Paczka zostanie wysłania przez Sprzedającego w ciągu dwóch dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, o czym Klient zostanie powiadomiony mailowo.
 7. Na każdy sprzedany Produkt wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę lub rachunek).
 8. „GK” dostarcza zamówione Produkty za pośrednictwem kuriera
 9. Istnieje możliwość osobistego dostarczenia produktu przez firme „GK” do 15 km lub odbioru osobistego produktu przez Klienta. W obu przypadkach nie mają zastosowania przepisy Ustawy (U.2000 Nr 22, poz. 271) dotyczące prawa do zwrotu w ciągu 14 dni.
 10. W przypadku zamówień specjalnych Klienta więcej, czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie. W przypadku projektów indywidualnych, preferowany jest kontakt telefoniczny względnie szczegółowy opis mailowy. Wówczas  określony zostanie kosztorys zamówienia oraz czas jego realizacji, o czym klient zostanie powiadomiony mailowo i telefonicznie. Po zatwierdzeniu przez klienta, jest on zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia. O gotowym zamówieniu i dalszych szczegółach transakcji kupujący jest informowany mailowo i telefonicznie.
 11. Jeżeli paczka nie dotarła w ciągu 14 dni od wysyłki, prosimy o niezwłoczny kontakt.
 12. Zgodnie z Art. 74. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (U. 1984 nr 53 poz. 272) Klient w przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania przesyłki lub w przypadku podejrzenia, że Produkt został uszkodzony w trakcie transportu powinien i ma prawo zażądać od przewoźnika protokolarnego otwarcia paczki. Jeżeli Klient stwierdzi uszkodzenia Produktu po otwarciu paczki, nie dające się zauważyć z zewnątrz przy odbiorze, powinien i ma prawo zgłosić to przewoźnikowi w ciągu 7 dni.
 13. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostarczenia, Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z „GK”. Klient ma prawo odesłać uszkodzony Produkt na adres „GK”. „GK” nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Odsyłany Produkt powinien być zapakowany w sposób gwarantujący bezpieczne dostarczenie. Klient powinien odesłać Produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez „GK”.
 14. Dostawa
 15. Koszt wysyłki ponosi klient. Koszt wysyłki uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. Koszt i sposób dostawy zamówienia uzależniony jest głównie od wagi oraz od gabarytów przesyłki. Przesyłki są realizowane tylko przez firmy kurierskie. Podczas realizacji zamówienia zawsze kontrolujemy, czy wybrany sposób dostawy i jego koszt jest najbardziej odpowiedni dla danego przypadku, a w razie jakichkolwiek nieprawidłowości kontaktujemy się z Tobą mailowo, by zaproponować najlepsze rozwiązanie.
 16. Jeżeli wysyłka Towaru ma zostać zrealizowana poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, należy przed złożeniem Zamówienia uzgodnić koszty wysyłki ze Sprzedającym.

.

 1. Reklamacje i zwroty

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zamówionych Towarów w terminie 10 dni od dnia sprzedaży bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy.
 2. Klient zobowiązany jest do poinformowania „GK” droga mailową o chęci zwrotu zakupionego Towaru.
 3. Zwrot Towaru odbywa się na koszt Klienta. Klient pokrywa również koszt ubezpieczenia przesyłki zwrotnej.
 4. Przesyłka zwrotna powinna być nadana przesyłką poleconą- Klient musi posiadać potwierdzenie nadania tej przesyłki wraz z datą jej nadania, adresem i jej numerem. Przesyłki zwrotne nie mogą być wysyłane „za pobraniem”.
 5. Zwracany przez Klienta Towar musi być dostarczony do Sprzedawcy w stanie niezmienionym- Towar musi znajdować się w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną i nienaruszona jego zawartością. Dopuszczalne jest otwarcie przez Klienta opakowania w celu obejrzenia Towaru.
 6. Do przesyłki zwrotnej Klient powinien dołączyć dowód zakupu Towaru (tj. fakturę, rachunek), pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta bankowego Klienta, na jaki ma zostać dokonany zwrot pieniędzy. Odesłanie dowodu zakupu jest niezbędne do przyjęcia zwrotu.
 7. „GK” zwraca Klientowi wyłącznie kwotę zakupu Towaru. Opłacone przez Klienta koszty dostarczenia Towaru nie podlegają zwrotowi.
 8. „GK”, w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej, wystawia fakturę korygującą, której oryginał oraz kopię wysyła do Klienta listem poleconym. Klient zobowiązany jest odesłać podpisaną kopie faktury korygującej. Po jej otrzymaniu „GK” dokonuje zwrotu pieniędzy na podane przez Klienta konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych.

 

Reklamacje

 1. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być przez Klienta zgłaszane pisemnie bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Uszkodzenie przesyłki podczas transportu zostanie uwzględnione tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki. Klient winien sporządzić protokół odbioru z dokładnym opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.
 3. W ciągu 14 dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta reklamacji, Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta.
 4. Nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy prezentacją internetową Towaru a oryginałem wynikające z rozbieżności technicznych monitorów, nie mogą być przedmiotem reklamacji. Dodatkowe niewielkie różnice w rozmiarze, kształcie lub kolorystyce Produktów, nie mogą być przedmiotem reklamacji, bowiem są one wykonywanie ręcznie i mogą nieznacznie różnic się od zamawianego przez klienta Towaru.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Warunki umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Klientem określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy stronami zawarte w formie pisemnej.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z dokonywaniem zakupów w Sklepie- wszelkich informacji udziela Sprzedawca.
 3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w Regulaminie. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad. Regulamin obowiązuje od dnia i w 16.09 2014 r. i w przyszłości może ulec zmianie bez wcześniejszego informowania o tym Klientów, chyba że zmiany te będą miały szczególny wpływ na dokonywanie zakupów w Galerii. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na niniejszej stronie, z aktualną datą w zakończeniu.
 5. Regulamin oraz wszelkie jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu, czyli w dniu 16.09. 2014 r.
 6. Zdjęcia znajdujące się na stronie internetowej „GK” są własnością Sprzedającego. Wszelkie prawa autorskie do materiałów (zdjęć oraz opisów Produktów) zamieszczonych na Stronie Sklepu przysługują Sprzedającemu. Ich kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez uprzedniego zezwolenia Sprzedającego jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 

VIII. Polityka ochrony prywatności

 1. Dokonując zakupu w Sklepie, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia (tj. dostarczenia Towaru Klientowi i dokonania rozliczeń).
 2. Klient ma prawo do swobodnego wglądu do treści podanych przez siebie danych osobowych, prawo do ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych, co należy zgłosić Sprzedawcy w formie pisemnej.
 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych ze strony Sklepu, które zawierać będą tylko i wyłącznie treści związane z działalnością Sklepu.